Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Police - sprawdź miejscowy plan gminy Police

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Police? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Police.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Police.

MPZP Police
Mapa MPZP gminy Police

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Police. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Policach.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Police

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Police i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Police prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Polic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Police.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Police i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Police obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Police z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Polic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Polic

0

41 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Police, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Police, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

18651 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Polic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Police - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Police z podziałem na lata

Rejestr MPZP Police

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Police. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLII/430/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Gmina Północ”.XLII/430/202226-4-2022
Uchwała Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo pn. „Gmina Zachód”XXXV/370/202126-10-2021
Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Nadbrzeżna – Kresowa”XXI/210/202030-6-2020
Uchwała Nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów stacja”XLVI/449/201825-9-2018
Uchwała Nr XXXVI/335/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.” „TRZESZCZYN – PILCHOWO”XXXVI/335/201728-11-2017
Uchwała Nr XXXVI/340/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Centrum”XXXVI/340/201728-11-2017

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Policach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Police odpowiada wójt/burmistrz gminy Police. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Police nie obowiązuje, to urząd gminy Police wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Policach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Police z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Police na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Polic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Police!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Police