Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Police  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Police

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Police.

Mapa Geoportal Police
Mapa z granicą gminy Police

Dane urzędu

Urząd Miejski w Policachul. Stefana Batorego 3Police, 72-010

Tel: 91 4311830

Fax: 91 4311832

E-mail: sekretariat@ug.police.pl

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Numer TERYT gminy Police: 3211043

Witryna: www.police.pl

Władze lokalne: Burmistrz Władysław Diakunsekretariat@ug.police.pl

Aktualności z gminy Police

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Polic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Police to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Police na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Polic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Polic

Gmina Police w liczbach

Powierzchnia gminy Police*

252 km2

176 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Police*

41 117 mieszkańców

122 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Police*

163 mieszkańców na km2

499 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Police

Geoportal Police prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Police

Jak powstał Geoportal gminy Police?

Geoportal Police powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Police, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Police umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Police

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Police?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Police;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Police;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Police;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Police;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Polic.
Informacje na Geoportalu Police

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Police?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Police;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Police;
 • Rejestr MPZP Police;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Police;
 • Mapa Topograficzna gminy Police;
 • Mapa Solarna gminy Police;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Police;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Police

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Police?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Police.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Police łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Policach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Polic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Police, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Police oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Police. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Polic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Polic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Police. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Police.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Policach.

  Geoportal gminy Police posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Police. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Policach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Police przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Policach.

  W Geoportalu Police przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Police. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Policach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Police zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Police, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Police oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Police.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Police. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Police są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Police podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Police.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Policach. W Geoportalu gminy Police udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Policach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Police.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Police. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Police dla mieszkańców

Geoportal Police jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Police. Na mapie Polic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Police mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Police. Korzystając z map Geoportalu gminy Police w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Police są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Police dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Police dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować