Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Police w liczbach

Geoportal Police
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Police

Police, gmina w województwie zachodniopomorskim, powiat policki.

Powierzchnia gminy Police wynosi 252 km2, zajmuje 176 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Police zamieszkuje 41 117 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 122 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Police wynosi 163, jest 499 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Police. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Police prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Police.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Police: 252176
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Police: 0,54568
Lesistość w % w gminie Police: 48,3294
Ludność na 1 km2 w gminie Police: 163499
Liczba ludności ogółem w gminie Police: 41 117122
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Police: -4,11203
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Police: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Police: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Police: 9,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Police: 73,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Police: 118351
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Police: 6,3477
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Police: 100,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Police: 1495
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Police: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Police: 976,6321
Przedszkola bez specjalnych w gminie Police: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Police: 340,91050
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Police: 70,22201
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Police: 1,11988
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Police: 1 64862
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Police: 5 269-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Police: 5 288-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Police: 5 308-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Police: 97,1687
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Police: 79,3359
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Police: 97,8372
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Police: 93,8177
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Police: 96,6649
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Police: 69,8298

Źródłem danych statystycznych dla gminy Police jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Police, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Police. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.